Meist lähemalt
Ettevõttes OPS paneme suurt rõhku kõikide tasemete töötajate koolitamisele ja oskuste pidevale täiendamisele. See hõlmab ka juhte, sest isiklik eeskuju on alati kõige mõjusam. Uute teadmiste omandamine ning kvalifikatsiooni ja teenuste kvaliteedi parandamine on prioriteet kogu ettevõtte jaoks. Seda hindavad ka meie kliendid.

Ettevõtte OPS töötajad on lojaalsed ja tegelevad aktiivselt enesetäiendusega, sest tunnevad, et neist hoolitakse. Kasu professionaalsest ja isiklikust arengust on nende jaoks nii materiaalset kui ka vaimset laadi.

Kuulame oma töötajad alati ära ning innustame neid avaldama oma arvamust ausalt ja läbipaistvalt.

Kuid läbimõeldud koolitussüsteem ei ole ainus, mis aitab luua positiivset meeskonnavaimu – vaja on ka motivatsioonisüsteemi, millega antakse tõuge meeskonna iga liikme arengule.
Mitmekesisus ja kaasatus
Loome rõõmu- ja hoolega personalile suunatud töökeskkonda, mis aitab igaühel olenemata tema ametikohast teha oma tööd veelgi tõhusamalt.
Mitmekesisuse ja kaasatuse all peame silmas erinevuste austamist ja väärtustamist ning igaühe ainukordsete omaduste võimalikult tõhusat rakendamist. Kaasatus ja mitmekesisus on vajalikud selleks, et saavutada ärieesmärke ja olla oma tegevusvaldkonnas eeskujulik ettevõte. Mitmekesisus toob meieni erinevad anded, kaasatus võimaldab aga annetel täielikult avalduda. Meie töötajad saavad rakendada oma täit potentsiaali keskkonnas, mis on avatud uuendustele ja vabale suhtlusele.
Kuidas meiega liituda?
OPS on arenev ettevõte ja meil on alati hea meel tervitada oma meeskonda uusi liikmeid. Konkurentsivõimeliste töötingimuste ja professionaalse arengu võimaluste kõrval on teil võimalik saada osaks mitmekülgsest organisatsioonist, mis tegeleb keeruliste, kuid õilsate ülesannete lahendamisega, millest sõltuvad inimeste elud ja ühiskonna edasiminek.