Rohelise kaardi (Green Card) kindlustusjuhtumite käsitlemine
Rahvusvaheline liikluskindlustuse poliis ehk roheline kaart on vajalik paljudesse riikidesse sisenemisel. See on ka kohustuslik autojuhi tsiviilvastutuse kindlustus kolmandate isikute tervisele ja varale avarii käigus tekitatud kahju hüvitamiseks.

Ettevõte OPS pakub kindlustusettevõtetele terviklahendust kindlustusjuhtumise käsitlemiseks ning protsessi maksumuse ja kvaliteedi kontrollimiseks. Mitmekeelne platvorm, tagatud kvaliteet, kontrollisüsteem ja suur kogemustepagas teevad meist usaldusväärse koostööpartneri juhtivatele kindlustusettevõtetele. Andmete kogumiseks ja töötlemiseks kasutame uudset tehnoloogiat.
Kindlustusjuhtumite käsitlemine ELi neljanda liikluskindlustuse direktiivi järgi
Tänu paljude aastate jooksul saadud kogemusele piiriüleste liiklusõnnetustega seotud kindlustusjuhtumite käsitlemisel tegutseb ettevõte OPS ELi neljanda liikluskindlustuse direktiivi kohase volitatud esindajana kindlustus- ja logistikaettevõtete jaoks.

Täidame alati oma kohustusi suure vastutustundega, kaasates vajaduse korral sertifitseeritud eksperte ja muid spetsialiste. Meie meeskonnas on professionaalsed ja kogenud spetsialistid, kes suudavad lahendada igasuguse raskusastmega probleeme.
Kindlustusettevõtete abistamine sõidukite kindlustamisega seotud kaebuste käsitlemisel
Lisadokumentide kogumine, ekspertiiside tegemine ja uurimistegevus. Tänu meie põhjalikult väljavalitud kohalike teenusepakkujate võrgustikule on halduskulude tase minimaalne.
Kahjude hindamine ja kalkulatsioon
Kogenud ja sõltumatud eksperdid aitavad hinnata ja välja arvutada sõidukile või varale tekitatud kahju suuruse. Vajaduse korral kontrollivad nad kindlustusettevõtte esitatud kalkulatsiooni uuesti üle.
Kahjustatud sõiduki või vara ülevaatuse korraldamine
Kahjustada saanud vara ülevaatus on üks olulisemaid etappe kahju hüvitamise protsessis. Eksperdid ja kogenud spetsialistid vaatavad kahjustatud sõiduki või vara esimesel võimalusel üle, et te saaksite taotleda võimalikult suurt hüvitist. Ülevaatuse kõikide etappide korraldamise ja elluiviimise eest hoolitsevad ettevõtte OPS töötajad.
Kannatanute sõltumatu arstliku läbivaatuse korraldamine
Kannatanute sõltumatu arstliku läbivaatuse eest hoolitsevad suure kogemuse ja staažiga eksperdid. Vajaduse korral on võimalik korraldada patoanatoomiline ekspertiis ja juhtunu asjaolude täiendav uurimine.
Laenumaksekindlustus
Pere kindlustunde ja kinnisvara kaitse tagamine ootamatute elujuhtumite korral.
Oleme abiks kahju käsitlemisel ja teeme makseid järgmistel juhtudel:
ajutine töövõimetus, st haigusest või õnnetusjuhtumist tingitud töövõime kadu, mis kestab rohkem kui 30 päeva;
püsiv töövõimetus, st töövõime on pöördumatult kaotatud;
surm;
sunnitud töötus, mis kestab üle 30 päeva – töö on kaotatud tööandja algatusel või vastastikusel kokkuleppel, mille algatas tööandja töötajate koondamise või ettevõtte likvideerimise tõttu.
Õiguskaitse
Kuna autoomanike kohustusliku kindlustusega on seotud palju pooli, on ka kindlustusjuhtumitega seotud vaidlused mitmetahulised. Ettevõtte OPS juristid ja eksperdid on valmis kaitsma klientide huve igasugustes olukordades. Pakume õigusabi, juristi teenuseid ja konsultatsioone.