Reisimisega seotud abi
Ettevõte OPS pakub välisriiki reisimisel ilmneda võivate riskide haldamisega seotud kompleksseid lahendusi. Olgu tegemist äri- või puhkusereisiga, meie pakume operatiivset nõu või asjakohast abi kõikides olukordades, kus võib esineda oht teie tervisele või varale. Lahendame logistilisi probleeme, muu hulgas korraldame evakuatsiooni või repatrieerimise.
Tuge osutame ööpäev läbi ja aastaringselt.
Klienditeenindus
Ettevõte OPS on valmis pakkuma teie klientidele kvaliteetset ööpäevaringset teenust nii teepervel, kodus kui ka välismaal. Tänapäeval tähendab klienditeenindus palju enamat kui traditsiooniline telefoni teel pakutav tugi. Praegu teenindatakse kliente elava dialoogi kaudu, kasutades tänapäevast tehnoloogiat. Meie tehnoloogiad, omandatud kogemus ja suur partnerite võrgustik on suunatud maksimaalse kliendirahulolu saavutamisele. Klienditeenindus on midagi enamat kui vaid küsimustele vastamine. Tänapäeval on see oluline osa kliendibaasi laiendamisest ja turuosa kindlustamisest. Meie töötajad aimavad ette ja ennetavad klientide küsimusi – see näitab veel kord, millise hoole ja lugupidamisega te neisse suhtute.
Tervisealane nõu
Meditsiinialane konsultatsioon (või tervisealane nõu, olenevalt kohalikest õigusaktidest) võib olla vajalik igas olukorras: kodus, tööl, autoroolis, ühistranspordis või puhkusel välisriigis. Pakume konsultatsioone ja abi, mis vastab täielikult kohalikele ja rahvusvahelistele normidele. Isikuandmete ning arsti ja patsiendi suhte konfidentsiaalsus on täielikult tagatud.

Koostöös ettevõttega OPS on klientidele tagatud eelisjuurdepääs laiale meditsiiniteenuste valikule riikides, kus neid piiravad ajalised raamid või muud takistused. Ettevõtte OPS garantiikirju (GOP) aktsepteerivad paljud kliinikud üle kogu maailma. Muudel juhtudel saame teha patsientidele ja/või kliinikutele avansilisi makseid.
Kindlustusjuhtumite käsitlemine
Meie kindlustusjuhtumite käsitlemisega tegelevad spetsialistid on põhjalike teadmiste ja praktilise kogemusega, mis tagab klientidele teenuse laitmatu kvaliteedi. Oleme hästi ette valmistatud mis tahes kindlustusliigiga, sealhulgas tervise, maa- ja meretranspordi, kinnisvara ja tsiviilvastutusega seotud kaebuste käsitlemiseks. Suure teadmistepagasi kõrval kasutame klientide hüvanguks ka uuenduslikke tööriistu ja tehnoloogiaid, mis tagava klientidele antud olulisemate lubaduste täitmise.

Juurdepääs kindlustusjuhtumite käsitlemise süsteemile, milles säilitatakse andmeid, dokumente ja teateid, on kindlustusettevõtte jaoks selge ja läbipaistev.
Kõnekeskus kindlustusega seotud küsimuste jaoks
Ettevõte OPS kasutab telefonijaama PBX ja tagab teenuse osutamise ööpäevringselt. Meie spetsialistid suhtlevad eesti, läti, leedu, inglise, poola ja vene keeles.

Keskmiselt kulub kõnele vastamiseks ± 5,3 sekundit. Vastamata kõnede osakaal on 0,2% ja tagasi helistatakse esimesel võimalusel.

Klient saab registreerida kindlustusjuhtumi võrgus ka erakorralises olukorras, kasutades selleks rakendust aadressil ezalos.lt või eclaims.eu.

Kõik kõned salvestatakse ja neid säilitatakse 1 aasta vältel.

Teeme teiega tihedat koostööd, et mõista paremini teie kindlustustooteid ja -teenuseid. Seejärel kasutame teilt saadud teavet oma igapäevatöös, et tagada laitmatu klienditeenindus konkurentsivõimelise hinnaga.