Ettevõtte sotsiaalne vastutus
Ettevõtte sotsiaalse vastutuse alusnormide rakendamine ettevõtte põhitegevuse korraldamisel.

Ettevõtte kui sotsiaalsete õigussuhete objekti aktiivne osavõtt sotsiaalsest ja ühiskondlikust elust, et toetada ühiskondliku elu kvaliteedi parandamist.

Era- ja riigisektori sotsiaalprojektide elluviimisele kaasaaitamine.
Säästlik suhtumine meid ümbritsevasse keskkonda. Energiasäästlike tehnoloogiate ja taastuvate materjalide kasutamine võimalikult suures ulatuses.
Meie tegevusviis
Ettevõte OPS pakub suurt hulka kindlustusjuhtumite käsitlemise ja klienditoe teenuseid. Kõik meie teenused on koondatud ühe „katuse“ alla, mistõttu saame pakkuda klientidele suuremat paindlikkust.
Ettevõte OPS on usaldusväärne partner kõikidele klientidele, alates eraisikutest ja lõpetades suurkontsernidega. Avatud mitmekeelne online-abi süsteem www.eclaims.eu

Mitmekeelne mugav online-süsteem kindlustusjuhtumite käsitlemiseks ja klienditoe pakkumiseks eesti, läti, leedu, inglise, norra, rootsi, poola ja vene keeles.

Tänu õigesti struktureeritud teabele kindlustusjuhtumite kohta ning andmete ja analüütilise teabe professionaalsele töötlemisele saame paremini kindlaks määrata kliendi vajadusi ja pakkuda tõhusamalt suunatud teenust.
Juurdepääs andmesüsteemile, milles säilitatakse kõiki kindlustusjuhtumiga seotud dokumente, teateid ja andmeid, on kindlustusettevõtte jaoks maksimaalselt arusaadav ja läbipaistev.
Tänu meie põhjalikult väljavalitud kohalike teenusepakkujate võrgustikule on halduskulude tase minimaalne.