Juhtimine
Kinnine aktsiaselts OPS on registreeritud Leedu Vabariigis ning peab oma tegevuses rangelt kinni Leedu Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidest, normdokumentidest ja õiguslikest soovitustest.

Õigusaktide kohaselt koosneb kinnise aktsiaseltsi OPS juhtimisstruktuur nõukogust, juhatusest ja täitevjuhtkonnast.
Teabe ühtsus ja avatus
Ettevõtte OPS juhtimise põhimõtted:
Motivatsioon ja innustamine
Areng
Tähelepanelikkus, tunnustamine ja austus
Säästlikkus