Ajalugu
Ettevõte loodi 1995. aastal ja juba esimesest tööpäevast alates oleme püüdnud pakkuda klientidele oma eeliseid kindlustuse ja klienditoe valdkonnas: paindlikkust ja operatiivsust. Aastate jooksul oleme oma töömeetodeid pidevalt täiustanud, kuid meie avatus kliendisuhtluses on jäänud muutumatuks.
Uute juhtivtöötajate liitumisega meie meeskonnaga asusime järjekindlalt teenusevalikut ja teeninduse kvaliteeti parandama. Juurutasime ja arendasime edukalt uusi suundi, näiteks maanteeabi või abi kodumaale toomisel (repatrieerimisel). Püstitasime endale ambitsioonikad eesmärgid: muuta kindlustusjuhtumite käsitlemise ja klienditoe süsteem paremaks.

Aja jooksul oleme suutnud moodustada tugeva meeskonna, mis koosneb uutele teadmistele ja arengule avatud mõttekaaslastest.

Uute kvaliteedistandardite kasutuselevõtt andmetöötluses ja pidev teenuse kvaliteedi parandamine on äratanud juhtivates kindlustus-, tervishoiu-, turismi- ja autoettevõtetes tähelepanu meie tegevuse vastu. Meie klientide arv on pidevalt kasvamas. Meie kasvame ja areneme koos nendega!